Latarki - CHARAKTERYSTYKA

CHARAKTERYSTYKA ANATOMIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
   
TECHNOLOGIE
Przedstawiamy szeroką gamę latarek oferowanych przez firmę Peli. Specjalnie zaprojektowany diodowy moduł oświetleniowy zapewnia skuteczne i długotrwałe użytkowanie bez konieczności wymiany elementu świecącego. Zaletą urządzeń diodowych jest niskie zużycie energii przy wydajności przekraczającej wielokrotnie żywotność tradycyjnych latarek. 
 
CERTYFIKATY
Latarki firmy Peli™ posiadają certyfikaty bezpieczeństwa i jakości wydane przez niezależne organizacje z całego świata. W Europie nasze produkty spełniają wymagania Dyrektyw ATEX. Otrzymaliśmy atesty w odniesieniu do następujących stref zagrożenia wybuchem: strefa 0 (kategoria 1), strefy 1 (kategoria 2) i strefy 2 (kategoria 3). Latarki firmy Peli wykonane są z  materiałów zapewniających maksymalną odporność na wstrząsy, upadek, działanie substancji chemicznych i innych czynników występujących w ekstremalnych warunkach. Innowacyjnym rozwiązaniem jest  koszyk na baterie z zabezpieczeniem biegunowości, który blokuje działanie latarki w przypadku nieprawidłowego założenia  baterii. Niektóre (akumulatorowe) modele zostały wyposażone w zawór, który uwalnia nagromadzone wewnątrz latarki gazy i jednocześnie zapewnia niezbędną wodoszczelność. Na obudowie każdej latarki posiadającej certyfikat ATEX figuruje trwałe oznaczenie informujące użytkownika o strefie zagrożenia wybuchem, w której może być ona używana.

Obszary zagrożone są wybuchem

Klasyfikacji stref wybuchowych dokonano w dyrektywie ATEX 1999/92/WE. Określa ona minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, gdzie wystąpić może atmosfera wybuchowa.

  

 

Korzystając z wytycznych tej normy,  można podzielić miejsca, w których występuje atmosfera wybuchowa, na strefy:

  • Strefa 0       Wybuchowa mieszanina gazu, pary lub mgły z powietrzem występuje stale, długo albo często.
  • Strefa 1       Wybuchowa mieszanina gazu, pary lub mgły z powietrzem prawdopodobnie występuje sporadycznie przy wykonywaniu zwykłych czynności.
  • Strefa 2       Wystąpienie wybuchowej mieszaniny gazu, pary lub mgły z powietrzem przy wykonywaniu zwykłych czynności jest mało prawdopodobne, a jeżeli już wystąpi, to trwa przez krótki czas.

(Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki można zapoznać się z treścią dyrektywy ATEX 1999/92/WE)